Zaal FORUM - Blankenberge

Reglement zaalgebruik

- De huurder doet aanvraag voor huur via de zaalverantwoordelijke. Deze reserveert de datum op de kalender en maakt de nodige afspraken i.v.m. het gebruik  van de accommodatie en de betaling.


- De sleutels worden afgehaald bij de zaalverantwoordelijke, De Wandelaar 17, na telefonische afspraak. Na gebruik worden de sleutels in de brievenbus van zaal Forum gedeponeerd. (Gelieve wel eerst na te gaan of de verwarming af gezet is en alle vuren en lichten gedoofd zijn)


- Het gebruik van bestek en servies is inbegrepen. De koffiemachine kan gratis gebruikt worden. De huurder brengt zelf koffie, melk en suiker mee. Na gebruik, wordt de koffiemachine volledig schoon gemaakt.


- De huurder kan de bar gebruiken en neemt daartoe de dranken af die aanwezig zijn. De tarieven worden jaarlijks vastgelegd door de raad van bestuur. De huurder is vrij een eigen prijslijst op te stellen en aldus winst te maken.

Wijn kan door de huurder zelf worden meegebracht. Leeggoed wordt wel terug meegenomen door de huurder.


- Drankverbruik: de zaalverantwoordelijke maakt de stock bij het binnenkomen en bij het verlaten van de zaal. Het verschil tussen beide stocks is het drankverbruik dat wordt gefactureerd aan de huurder.


- In de keuken wordt een tiental handdoeken ter beschikking gesteld. Ook is er één officiële vuilniszak in de houder. In de toiletten zijn er per toilet twee rollen WC- papier aanwezig. Wie denkt meer nodig te hebben brengt zelf handdoeken, vuilniszakken of toiletpapier mee.


- Na het beëindigen van de activiteit wordt de zaal terug op orde gezet. Alles "netjes" op zijn plaats. Stoelen worden per drie gestapeld en de tafels worden opgetild om te verplaatsen (niet versleept). Tafels worden afgekuist. De bar en de keuken worden volledig in orde achter gelaten. De zaal wordt zorgvuldig geveegd (kuisgerief in de keuken). Reglementaire vuilniszakken worden toe gebonden en in de inkomhall geplaatst. Ook papier en karton kunnen netjes gesorteerd, achtergelaten worden.


- De huurder mag de zaal versieren. Let op: geen kleefband op de grijze, houten muurpanelen. In de vinyl muurbekleding zijn kopspelden en kleine prikkers toegelaten. Gelieve deze nadien te verwijderen.


- Alle schade wordt gesignaleerd aan de zaalverantwoordelijke, die ook het nazicht doet. De schade wordt gefactureerd en afgehouden van de waarborg.


- SABAM en Billijke Vergoeding dienen door de huurder betaald.


- Forum vzw is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.


- Opkuis zaal

Zaal Forum wordt wekelijks opgekuist.

Na iedere activiteit wordt de zaal volledig uitgeveegd. Bij grotere activiteiten wordt extra gekuist. Deze kostprijs wordt aan de huurder aangerekend.


- De huurder ontvangt via mail een factuur die binnen de 10 dagen wordt vereffend door overschrijving op bankrekening BE10 4727 1321 4104 van Forum vzw.