Zaal FORUM - Blankenberge

Reglement zaalgebruik

- De sleutels worden bezorgd na telefonische afspraak. Na gebruik worden de sleutels in de brievenbus van zaal Forum gedeponeerd. (Gelieve eerst na te gaan of de verwarming uit staat en alle vuren en lichten gedoofd zijn)


- Het gebruik van bestek en servies is begrepen in de huurprijs. De koffiemachine kan gratis gebruikt worden. De huurder brengt zelf koffie, melk en suiker mee. Na gebruik, wordt de koffiemachine volledig schoon gemaakt.


- De huurder kan de bar gebruiken. Er is een kleine drankvoorraad aanwezig. De zaalverantwoordelijke maakt de stock bij het binnenkomen en bij het verlaten van de zaal. Het verschil tussen beide stocks is het drankverbruik en wordt gefactureerd aan de huurder.

De huurder mag ook zelf dranken meebrengen. Het leeggoed dient terug meegenomen door de huurder.


- In de keuken worden een aantal handdoeken ter beschikking gesteld. Ook is er één officiële vuilniszak in de houder. In de toiletten zijn er per toilet twee rollen WC- papier aanwezig. Wie denkt meer nodig te hebben brengt zelf handdoeken, vuilniszakken of toiletpapier mee.


- Na het beëindigen van de activiteit wordt de zaal terug op orde gezet. Alles "netjes" op zijn plaats zoals bij het binnenkomen. Stoelen worden per drie gestapeld en de tafels worden opgetild om te verplaatsen (niet gesleept). Tafels worden afgekuist. De bar en de keuken worden volledig in orde achter gelaten. De zaal wordt volledig uitgeveegd (kuisgerief in de keuken). Reglementaire vuilniszakken worden toegebonden en  in de hall geplaatst. Ook papier en karton kunnen netjes gesorteerd, achtergelaten worden.


- De huurder mag de zaal versieren. Let op: geen kleefband op de grijze, houten muurpanelen. In de vinyl muurbekleding zijn kopspelden en kleine prikkers toegelaten. Gelieve deze nadien te verwijderen.


- Alle schade wordt gesignaleerd aan de zaalverantwoordelijke, die ook het nazicht doet. De schade wordt gefactureerd en afgehouden van de waarborg.


- Opkuis zaal

Zaal Forum wordt wekelijks opgekuist.

Na iedere activiteit wordt de zaal volledig uitgeveegd. Bij grotere activiteiten wordt extra gekuist. Deze kostprijs wordt aan de huurder aangerekend.


- De huurder ontvangt via mail een factuur die binnen de 10 dagen wordt vereffend door overschrijving op bankrekening BE10 4727 1321 4104 van Forum vzw.